Aktywna Tablica

Aktywna Tablica 2024

SZKOŁY
PODSTAWOWE

Pierwszy raz tak duże
dofinansowanie na specjalne
potrzeby edukacyjne

SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE

Nowoczesne oprogramowanie
edukacyjne takie jak
wirtualne laboratoria

Czym jest program Aktywna Tablica 2024?

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Dofinansowanie aktywna tablica

  80% – dofinansowanie
  20% – wkład organu prowadzącego

Kwota dofinansowania Aktywna Tablica

Program Aktywna Tablica zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w skład którego wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).

Jakie warunki musi spełniać placówka?

1. Co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania per jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router.

2. W zależności od liczby interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jeden wnioskowany monitor.

3. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

4. Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Harmonogram i terminy – Aktywna Tablica 2024

Poniższy harmonogram przedstawia przebieg dofinansowania Aktywna Tablica w roku 2024 dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Placówki chcące skorzystać z tego programu dofinansowania mają czas na złożenie wniosku do 15 maja 2024 roku. Dalsze postępowanie związane z realizacją wniosku przedstawione jest na poniższej osi czasu.

Pobierz gotowe wnioski – Aktywna Tablica 2024

Skorzystaj z gotowych wzorów wniosków do programu dofinansowania Aktywna Tablica 2024. Poniżej znajdziesz dokumentację dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wniosek A i wniosek B), która jest wymagana do wzięcia udziału w tegorocznej edycji dofinansowania Aktywna Tablica.

aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek B szkoła podstawowa (dla ucznia młodszego)
aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek B szkoła podstawowa (dla ucznia starszego)
aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek A dyrektora szkoły (dla szkół podstawowych)
aktywna tablica 2024 wnioski
Wniosek A dyrektora szkoły (dla szkół ponadpodstawowych)
aktywna tablica 2024 wnioski
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.08.2021

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi dofinansowania Aktywna Tablica?

Zapisz się do newslettera, będziemy wysyłać Ci wszystkie najważniejsze aktualności.

* Podając swój adres mailowy, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Learnetic SA zgodnie z zasadami określonymi w 

Kontakt

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku? Nie wiesz, jakie programy wybrać dla swojej placówki? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z naszymi specjalistkami od nowoczesnej edukacji.