Aktywna Tablica

Aktywna Tablica 2024

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych na stronie aktywnatablica2.pl

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają z naszej strony internetowej aktywnatablica2.pl. Nie obejmuje stron internetowych i usług stron trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na naszej stronie internetowej.

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, np. takie jak imię i nazwisko powiązane z jego adresem e-mail.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i odpowiednio zabezpieczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z obowiązującym na terenie całej Unii Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony jest firma Learnetic S.A., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Jako Administrator zawsze dbamy i troszczymy się o prywatność użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres Learnetic S.A.
  • z naszym Inspektorem Danych Osobowych: iod@learnetic.com
  •  za pomocą formularza kontaktowego: www.learnetic.pl/kontakt

W jakim celu zbieramy dane osobowe Użytkowników?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Jednym ze sposobów skontaktowania się jest dobrowolne podanie swojego imienia i adresu e-mail w formularzu kontaktowym na stronie internetowej. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) aby skutecznie odpowiedzieć na zadane pytanie czy sugestię klienta.

Korespondencja mailowa i tradycyjna

Dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) w celu komunikacji i aby ewentualnie rozwiązać sprawę zawartą w korespondencji.

Kontakt telefonicznych

Oczywiście zawsze można do nas zadzwonić i uzyskać natychmiastową odpowiedź. Jeśli jednak sprawa jest bardziej złożona możemy poprosić o Twoje dane, niezbędne do załatwienia sprawy . Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Nieustannie staramy się udoskonalać funkcjonalność naszej strony w oparciu o dane i informacje zwrotne otrzymywane od użytkowników, staramy się lepiej dostosowywać funkcje portalu do indywidualnych potrzeb, dane użytkowników pozwalają nam usprawnić moderację i wsparcie techniczne strony.

Profilowanie, pliki „cookies” – czy to wpływa na Twoje prawa?

Cookies (ciasteczka) to pliki, które dana strona internetowa wprowadza do komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą Użytkownika), pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu pozyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania. Śledzimy „cookies” by zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkowników. Można wyłączyć śledzenie „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Nasze serwisy w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i ich analizą są oparte na rozwiązaniach firmy Google.

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który odbywa się w sposób automatyczny i ma na celu ocenę osoby fizycznej i przewidywanie jej zachowania.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w inny sposób wpływać na Twoją sytuację. Np. za Twoją zgodą możemy zbierać informacje, jakie produkty mogą Cię zainteresować i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane informacje.

Przeczytaj więcej o naszej polityce cookies

Komu udostępniamy dane osobowe?

Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi usługodawcy, którzy współpracują z nami na podstawie umów powierzających im przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych na naszą rzecz (np. firmy tworzące oprogramowanie, zajmujące się obsługą księgową, kancelarie prawne, firmy kurierskie).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy danych osobowych do żadnych odbiorców z państw trzecich (poza EOG – Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli kiedyś, w przyszłości, taki transfer danych będzie się odbywał, niezwłocznie poinformujemy o tym w Polityce Prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania danych jest wykonywanie umowy/zamówienia, dane będą przechowywane aż do końca wykonania umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 3 lata).

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, przepisy oświatowe).

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:

  • prawo dostępu i poprawiania swoich danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i skorzystać z przysługujących Ci praw.

 

Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej witrynie internetowej.

 

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2021 r.